3 | | | ผู้จัดทำ | | | 4
หน้าหลัก
จุดประสงค์รายวิชา
ทดสอบก่อนเรียน
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
ทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
อ้างอิง

 

 

นายกรดิษ  ศรีภิรมย์
รหัสนักศึกษา : 48118704
ระดับชั้น :  ปวช. 3/1 เลขที่ 19
วันเกิด : 27  มิถุนายน  พ.ศ.2533
ส่วนสูง : 170  น้ำหนัก : 50
ที่อยู่ : 64/59 หมู่ 1  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
E-Mail : Bell_Hunter_X_Huter@hotmail.comนายวงศกร  สินธุรักษ์
รหัสนักศึกษา : 48119426 
ระดับชั้น : ปวช. 3/1  เลขที่  41
วันเกิด : 28  มิถุนายน  พ.ศ.2533 
ส่วนสูง : 178  น้ำหนัก : 55
ที่อยู่ : 67/50  ม.7  ซอยพหลโยธิน54/1  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220
E-Mail : Romanoft@gmail.com

 

 

 

 
 
Copyright ©2007  All rights reserved