3 | | | แบบทดสอบก่อนเรียน | | | 4
หน้าหลัก
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน1. Visual Basic เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำอะไร
ตกแต่งภาพ
สร้างภาพเคลื่อนไหว
ตัดต่อ
เขียนโปรแกรม


2. Visual Basic ในเวอร์ชันแรกทำงานบนระบบปฏิบัติการใด
window
mac
dos
lan

3. ก่อนที่ Visual Basic จะมาเป็นเวอร์ชัน 6.0 Visual Basic โด่งดังสุดขีดในเวอร์ชันได้
1.0
2.0
3.0
4.0

4. การเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเรียกว่าอะไร
การสร้างแอพพิลเคชัน
การวาดโปรแกรม
การออกแบบโปรแกรม
การผลิตแอพพลิเคชัน

5. โค้ดที่ถูกเขียนเรียบร้อยแล้วเรียกว่าอะไร
Compire code
finish code
source code
spa code

6. ภาษาที่ใช้ใน Visual Basic คือภาษาใด
java
เบสิก
โคบอล
php

7. ข้อใดคือจุดเด่นของ visual Basic 6.0
โปรแกรมสวยงาม
สร้างแอพพลิเคชันได้ง่ายและรวดเร็ว
คนใช้เยอะ
สามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศได้

8. Visual Basic 6.0 ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะอะไร
เป็นโปรแกรม Free ware
มีการนำ ActiveX Control เข้ามาใช้
ราคาถูก
หาหนังสือได้ง่าย

9. เราเรียกแอพพลิเคชันที่สร้างจาก Visual Basic ว่าอะไร
แม่แบบ
Form-Based
Form-Main
Form-zemicolon

10. GUI ย่อมาจากอะไร
Gamer User Island
Graphic Ubuto Internet
Godzila Up International
Graphic User Interface

Copyright ©2007  ToN&Bell   All rights reserved