3 | | | เฉลย | | | 4

              

  ในเมื่อยอมแพ้แล้วก็มาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยครับ!!1. โปรเจ็กต์ (Project) คืออะไร ?
ตอบ ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ม


2. หน้าต่างที่ใช้เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม เรียกว่าอะไร ?
ตอบ หน้าต่าง Code Editor

3. การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven ใช้ในภาษาใด
ตอบ ภาษาเบสิก

4. แอพพลิเคชันทั่วไปที่มีการใช้งานใน Windows เมื่อสร้างแล้วจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .EXE (เอ็กซ์คิวต์ไฟล์) คือ
ตอบ
Standard EXE


5. ข้อใดคือความหมายของ TextBox
ตอบ
เป็นช่องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อความ


6. ข้อใดคือความหมายของ CommandButton
ตอบ
เป็นปุ่มให้ผู้ใช้กดหรือคลิกปุ่ม


7. ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์โปรเจ็กต์
ตอบ
.vbp


8. เมื่อเซฟฟอร์มแล้วจะได้ไฟล์เป็นนามสกุลอะไร
ตอบ
.frm


9. MessegeBox ใช้เพื่ออะไร
ตอบ
ใช้เพื่อบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน


10. InputBox ใช้เพื่ออะไร
ตอบ
ขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน


11. ตัวแปร Double ใช้เนื้อที่หน่วยความจำเท่าใด
ตอบ
8 ไบต์

12. ตัวแปร Boolean ใช้เก็บค่าอะไร
ตอบ
ข้อมูลทางตรรก(จริง-เท็จ)


13. ตัวแปร String ใช้เก็บค่าอะไร
ตอบ
ตัวอักษร


14. การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมีกี่รูปแบบ
ตอบ
2 รูปแบบ


15. If…Then…Else เป็นการควบคุมทิศทางแบบใด
ตอบ
การตัดสินใจ


16. ความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ตอบ
3 ประเภท


17. การใช้รูปประโยคผิดพลาด(Syntax Error) คือ
ตอบ
เป็นการผิดพลาดเนื่องจากพิมพ์คำสั่งผิดพลาด


18. คำสั่ง On Error เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
ตอบ
เป็นคำสั่งที่ใช้บอกว่าเกิดความผิดพลาดที่ไหน


19. เครื่องมือ Auto Syntax Check ใช้ทำอะไร
ตอบ
ตรวจสอบโค้ดว่าถูกต้องตามหลักภาษาของ Visual Basic หรือไม่


20. Set BreakPoint คืออะไร
ตอบ
หยุดการทำงานในตำแหน่งที่ต้องการ


Copyright ©2007  ToN&Bell   All rights reserved