3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 


          จากผลการสำรวจของเว็บไซติด้านการเขียนโปรแกรมชั้นนำของโลก พบว่า Visual Basic 6.0 เป็นเครื่องมือและภาษาสำหรับและภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งจุดเด่นที่ Visual Basic มีเหนือกว่าภาษาเขียนโปรแกรมอื่น ๆ คือ

            Visual Basic 6.0ได้รับการวางรัวให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อลดเวลาการสร้างแอพพลิเคชันให้สั้นลง ซึ่งเรียกรูปแบบนี้ว่า Rapid Application Development หรือ RAD
            ทั้งนี้เพราะมีการขจัดงานที่โปรแกรมเมอร์ต้งอทำซ้ำ ๆ ซาก ๆ ออกไป, ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการควบคุมฮาร์ดแวร์และการรจัดการภายในของ Windows ออกไปให้เหลือเฉพาะที่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับปัญหาของงานจริง ๆ แล้วเขียนโปรแกรมจัดการปัญหานั้น ๆ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ปล่อยให้ Visual Basic จัดการ


          ถ้าได้มีโอกาสเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6.0 แล้วจะเห็นว่า ภาษา Basic ใน Visual Basic 6.0 นั้นอ่านง่ายคือ อ่านแล้วใกล้เคียงกับภาษาที่เราใช้งานปกติ อ่านแล้วสื่อความหมายเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ทำให้ผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
          แม้บรรดานักโปรแกรมหลาย ๆ คนจะค่อนขอดว่าภาษา Basic ใน Visual Basic นั้นมีโครงสร้างไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับภาษาปาสคาล (Pascal) หรือภาษาจาวา (Java) แต่ต้องไม่ลืมว่าภาษา Basic ใช้เวลาการเรียนรู้ที่สั้นกว่า จึงง่ายต่อการเรียนรู้และการเข้าใจของคนทั่วไป


           นอกจากจะมีเครื่องช่วยในการเขียนโปรแกรมแล้วยังมีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Debugger) ที่เขียนขึ้นมาว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ มีระบบขอความช่วยเหลือ (Online Help) ไว้อ้างอิง และขอความช่วยเหลือในจุดที่เราข้องใจเครื่องมือต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมของ Visual Basic

 


           การที่ Visual Basic ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีบุคคลหรือบริษัททางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สร้าง ActiveX Control ขึ้นมาใช้งานกับ Visual Basic มากมาย ครอบคลุมการทำงานหลายด้าน เช่น ฮาร์ดแวร์ กราฟิก ฐานข้อมูล การจัดการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งก็มีทั้งในรูปของฟรีแวร์ แชร์แวร์ และซอฟ์ตแวร์ที่ขายกันจริง ๆ ซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Visual Basic ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมานานมากกว่า 10 ปี

ตัวอย่างคอนโทรลต่าง ๆ ที่ใช้งานใน Visual Basic

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved