3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

            เราทราบกันดีว่า Visual Basic 6 นั้นสร้างแอพพลิเคชันได้หลายรูปแบบและสร้างได้รวดเร็ว เพราะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนัก แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการสร้างซอฟ์ตแวร์แอพพลิเคชันมาก่อนก็เรียนรู้ได้ไม่ยาก
            เมื่อเราเปิด Visual Basic 6 ขึ้นมา เราจะพบกับไดอะล็อก New Project ซึ่งแสดงประเภทของ แอพพลิเคชันที่สร้างได้ไดอะล็อก New Project

สำหรับแอพพลิเคชันแต่ละประเภทที่สร้างได้นั้นมีความหมายดังนี้

 

    

ตารางแสดงชนิดของ Application

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved