3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชันจาก Visual Basic 6.0 นั้น จะมีวิธีการที่แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างทั่วไปที่เราอาจจะเคยได้เรียนรู้ เช่น ภาษา Pascal, C นั่นเพราะการเขียนโปรแกรมกับ Visual Basic (และเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชันอื่น ๆ ของ Visual Studio) จะให้การเขียนแบบ Event-Driven

          Event-Driven คือ การเขียนโปรแกรมในลักษณะว่า “ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะให้โปรแกรมของเราจัดการกับเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างไร” ซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องมาดูก่อน่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับแอพพลิเคชันที่เราจะเขียนบ้าง จำแนกออกมาทาละเหตุการณ์ แล้วเขียนโค้ดเข้าไปจัดการกับแต่ละเหตุการณ์เหล่านั้น

          ตัวอย่างเช่น ในแอพพลิเคชันนี้มีปุ่มกดอยู่ 2 ปุ่ม ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่ง (มีการแสดงวันและเวลาปัจจุบันออกมา) แต่ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุ่มก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง (จะถามยืนยันว่าต้องการจะจบการทำงานของโปรแกรมหรือไม่)

 

ตัวอย่างการแอพพลิเคชัน แบบ Event-Driven

          แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบเดิม ๆ นั้นไม่ยืดหยุ่นนักเมื่อเทียบกับการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven เพราะผู้เขียนโปรแกรมต้องเข้าใจโปรแกรมที่จะเขียนเป็นอย่างดีและต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้จึงทำให้ผู้เขียนโปรแกรมต้องคิดว่าผู้ใช้งานจะมีลำดับการทำงานอย่างไร หรือต้องเขียนโปรแกรมบังคับให้ได้ตามรูปแบบที่วางเอาไว้
          การเขียนโปรแกรมแบบเดิม ๆ มักจะเกิดปัญหาตอนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม เพราะมันต้องคิดใหม่ทั้งหมดโดยจะมีผลกระทบไปหมด บางครั้งยุ่งยากถึงขนาดต้องรื้อระบบใหม่กันเลยทีเดีย (โดยเฉพาะโปรแกรมที่เริ่มมีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้น) ซึ่งนั่นถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven
          Visual Basic 6.0 นั้นสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven โดยมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดกับแอพพลิเคชันของเราได้อย่างสะดวก ทำให้เราสามารถปรับแก้ไขโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมได้ทันทีตั้งแต่ช่วงการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาที่น่าใช้งานอีกด้วยตัวอย่างโค้ดและเครื่องมือในการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved