3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          จะเห็นได้ว่าแต่ละออบเจ็กต์จะมีลักษณะเฉพาะแสดงความแตกต่างจากออบเจ็กต์อื่น ๆ เช่น ปุ่มกดก็มีข้อความ (Caption) ที่แตกต่างกัน เช่น “เปลี่ยนรูป”,”จบการทำงาน” ซึ่งเราเรียกลักษณะเฉพาะตัวนี้ว่า “พร็อพเพอร์ตี้ (Property)” โดยปกติเราจะกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ให้กับออบเจ็กต์ด้วย Properties Windowพร๊อพเพอร์ตี้ของฟอร์มใน Properties Window

          ในการสร้างแอพพลิเคชันโดยทั่วไป เราสามารถกำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ได้ 2 วิธีคือ การกำหนดจาก Properties Window และการกำหนดจาก Code Window ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เขียนนั่นเอง

       

  กำหนดจาก Properties Window                           กำหนดจาก Code Window

สำหรับการกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ต่าง ๆ ใน Properties Window นั้นเราสามารถกำหนดค่าได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. กำหนดค่าอย่างอิสระ
2. กำหนดค่าจากตัวเลือกที่มีใน Properties Window
3. กำหนดค่าจาไดอะล็อกบ็อกซ์

 

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved