3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้ในการบอกความแตกต่างของออบเจ็กต์ต่าง ๆ แล้ว  ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ออบเจ็กต์มักจะต้องมี นั่นคือความสามารถของออบเจ็กต์ ซึ่งเราจะเรียกว่าเมธอด (Method)

   

ตัวอย่างการเรียกใช้เมธอด

          เมธอดนั้นเป็นความสามารถที่ออบเจ็กต์มีอยู่ โดยจะแตกต่างกันในแต่ละออบเจ็กต์ ซึ่งเราสามารถเรียกใช้งานเมธอดผ่านการเขียนโปรแกรมเท่านั้น

 

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved