3 | | | บทเรียนที่ 1 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          เนื่องจากการเขียนโปรแกรมใน Visual Basic เป็นแบบ Event-Driven ดังนั้น สิ่งที่เราต้องสนใจคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม เช่น ปุ่มถูกคลิก, คลิกขวาที่เมนู, ป้อนข้อความเข้ามาใจช่องรับข้อความ เป็นต้น ซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมว่าอีเวนต์ (Event)

           ออบเจ็กต์แต่ละตัวก็จะมีอีเวนต์ที่สามารถเกิดขึ้นกับมันได้หลายตัว ซึ่งเราจะดูได้ว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างจาก Code Windowเลือกอีเวนต์จาก Code Window

 

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved