3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Visual Basic นั้นเกิดมาเพื่อสร้างแอพพลิเคชันสำหรับทำงานบน windows โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการใช้ฟอร์ม (Form) เป็นพื้น เราจึงอาจจะได้ยินคนเรียกแอพพลิเคชันที่สร้างจาก Visual Basic ว่า Form-Based Application หรือแอพพลิเคชันที่มีฟอร์มเป็นพื้นนั่นเอง
          ในการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Visual Basic จะมีการวางคอนโทรล (ActiveX Control) ชนิดต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งการออกแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการใช้งานถือเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก

ฟอร์ม(Form) ก็คือ หน้าต่างทีใช้แสดงผล ซึ่งภายในฟอร์มสามารถมีคอนโทรลชนิดต่าง ๆ วางอยู่หรือมีฟอร์มอื่น ๆ อยู่ภายในก็ได้ฟอร์มที่มีเฉพาะคอนโทรลฟอร์มที่มีฟอร์มอื่นๆ วางอยู่ภายใน

         จะเห็นว่าฟอร์มเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ window ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยมีออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่อยู่บนฟอร์ม (เช่น เมนู, ปุ่มต่าง ๆ) ทำหน้าที่ตอต่อกับผู้ใช้งาน ผอร์มก็ถือว่าเป็นออบเจ็กต์ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดพร็อพเพอร์ตี้หรือเรียกว่าเมธอดของฟอร์มได้เช่นเดียวกัน

  <<Back

 
 

Copyright ©2007  All rights reserved