3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          สิ่งที่ทำให้ Visual Basic เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกก็คือ แนวคิดของการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า ActiveX Control ซึ่งเป็นเหมือนชิ้นส่วนซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาและทดสอบเป็นอย่างดี สามารถนำมาประกอบกันเป็นแอพพลิเคชันที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
          นอกเหนือจากจะใช้งาน ActiveX Control ที่ Visual Basic ได้เตรียมไว้ให้ ยังมีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อีกมากมายช่วยกันสร้าง ActiveX Control ขึ้นมาใช้งานในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ใช้งานเองก็สามารถสร้าง ActiveX Control ขึ้นมาได้เองด้วย ทำให้ Visual Basic ถูกตำไปใช้เขียนโปรแกรมได้อย่างแพร่หลาย มีความสามารถสูงมาก
           แนวคิดของการเขียนโปรแกรมร่วมกับ ActiveX Control  ก็คือ แนวคิดที่เราได้เรียนรู้จากบทที่ผ่านมา คือ การนำเอา ActiveX Control มาวางบนฟอร์ม และเขียนโค้ดกำกับการทำงานของ ActiveX Control ต่าง ๆ เอาไว้ ซึ่งเราจะเลือกใช้ ActiveX Control ที่เราต้องการได้จาก Toolbox
          ใน Toolbox นั้นเราจะเห็นไอคอนของ ActiveX Control ชนิดต่าง ๆ อยู่ ซึ่งต่อไปเราจะเรียก ActiveX Controlสั้น ๆ ว่า คอนโทรล
          คอนโทรลที่ปรากฏใน Toolbox นี้จัดเป็นคอนโทรลพื้นฐานที่เราพบเห็นเสมอ ๆ ในการใช้งานกับโปรแกรมทั่วไปใน Windows นั่นเองActiveX Control พื้นฐานใน Tool Box

สำหรับคอนโทรลพื้นฐานที่เราควรรุ้จัก และจะได้นำมาใช้สร้างแอพพลิเคชันในบทนี้ ได้แก่ตารางแสดง ActiveX Controlและประโยชน์

           เมื่อเราได้เรียนรู้ในตอนต่อไปจะพบว่ามีทั้งคอนโทรลที่เราสามารถมองเห็นได้ในขณะใช้งาน และคอนโทรลที่มองไม่เห็นในขณะใช้งาน ซึ่งคอนโทรลที่มองเห็นได้ในขณะนั้นเป็นคอนโทรลที่ใช้ในการติดต่อโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ซึ่งหลายคนเรียกว่า Graphic User Interface หรือ GUI นั่นเอง


<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved