3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 


          Label เป็นแถบอักษรหรือป้ายตัวอักษรที่เรากำหนดข้อความลงไปได้ ในขณะที่ใช้งานอยู่ผู้ใช้งานจะแก้ไขข้อความนี้ไม่ได้จะใช้อ่านได้อย่างเดียว ซึ่งเรามักจะใช้คู่กับคอนโทรลตัวอื่น ๆ
     สำหรับพร็อพเพอร์ตี้สำคัญของ Label ได้แก่

  • Caption : เป็นข้อความที่จะแสดงในแถบตัวอักษร
  • Alignment : เป็นการจัดการแนวของข้อความ
  • Auto size : ถ้ากำหนด True จะมีการปรับขนาดของ Label ให้พอกับความยาวตัวอักษร(ปกติกำหนดเป็น False)
  • Back Style : เป็นรูปแบบของพื้นหลังว่าเป็นแบบทึบ (Opaque) หรือโปร่งใส (Transparent)
  • Border Style : เป็นรูปแบบของเส้นขอบปกติจะไม่มี (None) แต่สามารถกำหนดได้ (Fixed Single)
  • Font : เป็นรูปแบบตัวอักษรที่ใช้แสดงข้อความ
  • Fore Color, Back Color :  เป็นสีของตัวอักษรและสีพื้นหลัง (เมื่อกำหนดให้พื้นหลังเป็นแบทึบ)

เพื่อความเข้าใจเราลองกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ให้กับ Label ได้ดังนี้กำหนดพร็พอเพอร์ตี้ให้ Label

 <<Back

Copyright ©2007  All rights reserved