3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Command Button หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Button เป็นคอนโทรลที่เราพบได้มากที่สุด เป็นปุ่มที่ให้เรากดปุ่ม <Enter> หรือคลิกเมาส์เพื่อเลือกตัวเลือกนั้น ซึ่งเราจะใช้ Command Button แทนคำสั่ง 1 คำสั่ง
     สำหรับพร็อพเพอร์ตี้สำคัญของคอนโทรล Command Button ได้แก่

  • Caption : เป็นข้อความที่จะแสดงบน Button
  • Picture : เป็นรูปทีสามารถดกำหนดให้กับปุ่มนั้น ๆ โดยเราจะกำหนดให้พร็อพเพอร์ตี้ Style = Graphical ก่อน
  • Default : กรณีที่ในฟอร์มมีหลายปุ่ม เราสามารถให้ปุ่มใดปุ่มหนี่งเป็นดีฟอลต์ (โดยปริยาย) ได้โดยกำหนดให้มีค่าเป็น True (ซึ่งทั้งฟอร์มจะมีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นที่มีค่าเป็น True) เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม <Enter> จะมีค่าเท่ากับการคลิกปุ่มซึ่งกำหนดเป็นดีฟอลต์
  • Style : เป็นรูปแบบของปุ่มกดแบบทั่วไหปมีเฉพาะข้อความ (Standard) หรือแบบกราฟิก (Graphical)
  • Tooltip Text : เป็นการแสดงข้อความแนะนำเมื่อเมาส์พอยน์เตอร์ลอยอยู่หนือปุ่มนั้น ๆ

เพื่อความเข้าใจเราลองกำหนดพร็อพเตอร์ต่าง ๆ ให้กับ Command Button ดังนี้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ให้ Label

สำหรับเมธอดสำคัญของคอนโทรล Command Button

  • Focus : เป็นการกำหนดให้ปุ่มนั้นพูก Focus (ซึ่งก็คือ พร้อมกับการกดปุ่ม <Enter>)
  • Click : เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราคลิกปุ่มกดนั้น

<<Back

Copyright ©2007  All rights reserved