3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Text box เป็นคอนโทรลที่พบบ่อยอีกเช่นกัน มันทำหน้าที่รับข้อความจากการป้อนเข้ามาของผู้ใช้งานอาจจะเป็นข้อความปกติหรือรหัสผ่านก็ได้ โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งบรรทัดเดียวหรอืหลายบรรทัดได้

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้สำคัญของคอนโทรล Text Box ได้แก่

 • Text : เป็นข้อความที่เราจะกำหนดให้แสดง
 • Looked : จะกำหนดว่า Text Box นั้นสามารถแก้ไขข้อความข้างใจได้หรือไม่ ปกติจะกำนหดเป็น False คือ ยอมให้แก้ไขได้
 • Multi Line : กำหนดเป็น True จะทำให้มีการแสดงผลหลายบรรทัดได้ ในกรณีที่ข้อความที่จะแสดงผลมีความยาวเกิน 1 บรรทัด (ปกติจะกำหนดเป็น False)
 • SelText : เป็นข้อความที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อความ (หรือ Highlight)
 • SelLength : เป็นความยาวของตวอักษรที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อความ
 • SelStart : เป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่ได้จากการคลิกลากแถบเลือกข้อความ
 • Scrollbar : เป็นการกำหนดให้มีสกรอลบาร์ด้วยหรือไม่ เมื่อความยาวข้อความที่กรอกเข้าไปยาวกว่าขนาดของ Text Box ชึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสกรอลบาร์ในแนวนอน แนวตั้ง หรือทั้งคู่
 • Max Length : กำหนดความยาวตัวอักษรมากที่สุดที่ยอมให้กรอกได้ใน Text Box
 • Pssword Char : เป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษรที่จะแสดงออกมา เมื่อเรากำหนดให้ Text Box นั้นทำหน้าที่รับการป้อนรหัสผ่าน (Password)
 • Fort : เป็นรูปแบบตัวอักษรที่ใช้แสดงข้อคามใน Text Box
 • Fore Color, Back Color : เป็นสีของตัวอักษรและสีพื้นหลัง

เพื่อความเข้าใจเราลองกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่าง ๆ ให้กับ Text Box ดังนี้

     

 กำหนดพร็พอเพอร์ตี้ให้ Text Box

<<Back         

 

Copyright ©2007  All rights reserved