3 | | | บทเรียนที่ 2 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

ใช้สำหรับเลือกข้อมูลที่ต้องการ โดยจะเลือกหรือไม่ก็ได้ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
พร็อบเพอร์ตี้ที่สำคัญของ CheckBox
Name               ใช้สำหรับกำหนดชื่อ
Alignment        ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของข้อมูลบน CheckBox
BackColor       ใช้สำหรับกำหนดสีพื้น
Caption             ใช้สำหรับกำหนดข้อความ
Font                    ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร
ForeColor         ใช้สำหรับกำหนดสีตัวอักษร
Index                  ใช้สำหรับกำหนดลำดับสมาชิกของ CheckBox กรณีที่กำหนดให้เป็น Array
Style                   ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของ CheckBox
TabIndex          ใช้สำหรับกำหนดลำดับของ Control ที่ใช้ใน Form
ToolTipText    ใช้สำหรับแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติม
Value                 ใช้สำหรับกำหนดค่าการเลือก
Visiable            ใช้สำหรับกำหนดให้ซ่อนหรือแสดง CheckBox

เมธอดที่สำคัญของ CheckBox
SetFocus ใช้สำหรับกำหนดให้รอรับการเลือกข้อมูลที่ CheckBox
อีเวนต์ที่สำคัญของ CheckBox
Click                      เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่ม
GotFocus            เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ CheckBox เริ่มถูกใช้งาน
KeyPress            เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด
LostFocus           เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ CheckBox ถูกเลิกใช้งานตัวอย่างการใช้งาน CheckBox

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved