3 | | | บทเรียนที่ 4 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          จากการที่เราศึกษามา 3 บทแล้ว เราก็ได้รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ และได้รู้จักการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ได้รู้จักการ SAVE และสูตรต่าง ๆ ที่ต้องใช้และในที่สุดเราก็ต้องลองมาเขียนโปรแกรมกันบางแล้วตาามโปรแกรมตัวอย่างที่เรามีให้แต่ถ้าเป็นแล้วก็ไปลองประยุกต์เขียนโปรแกรมเป็นของเราเองดูได้


 

Copyright ©2007  All rights reserved