3 | | | บทเรียนที่ 4 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบโปรแกรมสร้าง Form ขึ้นมาอีก 1 Form ทำตามดังรูปภาพ

การทำโปรแกรม Login ต้องมี 2 Form ขึ้นไป เพื่อที่จะ Login เข้าไป แล้วให้เปิด Form 2พับ Form2 ที่สร้างขึ้นมาแล้วไปสร้างงานที่ Form1สร้างรูปแบบตามรูปภาพ

ปรับขนาดของปุ่มต่าง ๆ ตามต้องการการเปลี่ยนชื่อของลาเบล

เปลี่ยนชื่อของ Label ตามรูปภาพ
กดที่ Label1 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label1 เป็น User Name
กดที่ Label2 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label2 เป็น Passwordการลบค่าในช่องของ  Text Box

กดที่ Text1 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text1 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอกรอกข้อมูล
กดที่ Text2 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Tex2 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอแสดงข้อมูลแสดงการใส่กำหนด Password Char

กดที่ Text2 แล้วกำหนดในช่อง Password char = * และกำหนด Max Length = 3 ทำตามรูปภาพเปลี่ยนชื่อของปุ่ม Command Button

กดที่ Command1 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Command1 เป็น Login
กดที่ Command2 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Command2 เป็น Cancelการเขียน Code ของ ปุ่ม Login

ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม Login แล้วเขียน Code ตามรูปภาพ เพื่อกำหนด User Name และ Password เพื่อในการ Login เข้าไป   ถ้าเราใส่ User Name หรือ Password ผิดให้มีคำถามขึ้นมาและถามว่า Retry หรือ Cancel แล้วถ้าเลือก Retry ให้กลับไปกรอกค่าใหม่ แต่ถ้าเลือก Cancel ก็ออกจากโปรแกรมการเขียน Code ของ ปุ่ม Cancel

ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม Cancel แล้วเขียน Code ตามรูปภาพ   เมื่อเรากดปุ่ม Cancel จะมีคำถามว่า คุณต้องการออกจากโปรแกรมใช่มั้ย ถ้าเลือก OK ก็ออก และถ้าเลือก Cancel ก็กลับไปรับค่าใหม่การ Run โปรแกรม

กดปุ่ม Run หรือ กด <F5> เพื่อทดสอบโปรแกรม แล้วใส่ User Name และ Password ดังรูปภาพ

User Name    =    sbac
Password       =    111
ใส่ User Name และ Password ตามนี้ เพราะว่าเราเขียน Code ในตอนต้นว่า Text1.text = “sbac” and text2.text = 111  แล้วกดปุ่ม Login แล้วมันจะแสดง Form 2 ออกมาให้เรา เพราะเรากำหนดว่าใส่ User Name และ Password แล้วให้แสดง Form2 และปิด Form1  เราสามารถกำหนดให้เปิด Form2  เพื่อทำงานในหน้านี้ได้ก็เหมือนโปรแกรมที่ต้องใส่ รหัส ก่อน ถ้าถูกก็จะสามารถเข้าไปทำงานได้

 


<<Back
 
   

Copyright ©2007  All rights reserved