3 | | | บทเรียนที่ 4 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

.รูปแบบโปรแกรม

สร้างรูปแบบตามรู้ภาพ
ชื่อ  = Label1
ช่องคำนำหน้า = Combo1
ช่องกรอกชื่อ = Text1
นามสกุล = Label2
ช่องกรอกนามสกุล = Text2
เลขประจำตัว = Label3
ช่องกรอกเลขประจำตัว = Tesxt3
กรุณากรอกคะแนนสอบ = Label4
ช่องกรอกคะแนน =  Label5
ปุ่มกรอกแล้วคลิก = CommandButton1
เกรดที่คุณได้คือ = Label6
ช่องแสดงเกรด  = Text5
ปุ่ม เคลียร์ = CommandButton2 
ปุ่ม ออก  = ommandButton3
และปรับขนาดตามต้องการ

            


กดที่ Combo1 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Text จาก Combo1 เป็น คำนำหน้ากำหนด List ให้กับ ListBox

แล้วกำหนด ค่าในช่อง List ตามรูปภาพ
List = ด.ช  
ด.ญ
นาย
นางสาว
การเปลี่ยนบรรทัดกด <Ctrl + Enterเปลี่ยนชื่อของ Label ตามรูปภาพ

กดที่ Label1 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label1 เป็น ชื่อ
กดที่ Label2 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label2 เป็น นามสกุล
กดที่ Label3 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label3 เป็น เลขประจำตัว
กดที่ Label4 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label4 เป็น กรุณากรอกคะแนนสอบ
กดที่ Label5 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Label5 เป็น เกรดที่คุณได้คือการลบค่าในช่อง Text Box

กดที่ Text1 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text1 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอกรอกข้อมูล
กดที่ Text2 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text2 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอกรอกข้อมูล
กดที่ Text3 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text3 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอกรอกข้อมูล
กดที่ Text4 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text4 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอกรอกข้อมูล
กดที่ Text5 แล้วลบข้อความในช่อง Text ที่มีคำว่า Text5 ออก เพื่อเป็นช่องว่าง ๆ รอแสดงข้อมูลเปลี่ยนชื่อของปุ่ม Command Button ตามรูปภาพ

กดที่ Command1 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Command1 เป็น กรอกแล้วคลิก
กดที่ Command2 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Command2 เป็น เคลียร์
กดที่ Command3 แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง Caption จาก Command3 เป็น ออกการเขียน Code ของ ปุ่ม กรอกแล้วคลิก

ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม กรอกแล้วคลิก แล้วเขียน Code ตามรูปภาพ
คือ ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 < 50 ก็จะแสดง เลข 0
ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 < 60 ก็จะแสดง เลข 1
ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 < 70 ก็จะแสดง เลข 2
ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 < 80 ก็จะแสดง เลข 3
ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 < 100 ก็จะแสดง เลข 4
ถ้าเรากรอกคะแนนในช่อง Text4 เกิน 100 ก็จะแสดงคำว่า คุณกรอกคะแนนผิดพลาดการเขียน Code ของ ปุ่มเคลียร์

ดับเบิลคลิกที่ ปุ่มเคลียร์ แล้วเขียน Code ตามรูปภาพ
คือ  ให้ทุกอย่างอยู่ในค่าเริ่มต้นหรือค่าเดิมที่ยังไม่ได้ทำอะไรและกลับไปทำงานที่ช่องกรอกชื่อ หรือ Text1ดับเบิลคลิกที่ ปุ่มออก แล้วเขียน Code ตามรูปภาพ

คือ  เมื่อเรากด ปุ่มออก  จะมีคำถามว่า คุณต้องการออกจากโปรแกรมใช่มั้ย ถ้าเลือก OK ก็ออก และถ้าเลือก Cancel ก็กลับไปทำงานใหม่และลบข้อมูลที่กรอกทุกอย่าง

 

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved