3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

         แม้ว่าเราจะตั้งใจเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี  แต่ความผิดพลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะยิ่งโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น ความผิดพลาดก็เกิดง่ายขึ้น ทำให้ Visual Basic เตรียมเครื่องมือที่เราใช้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการเขียนโค้ด ได้แก่


          Auto Syntax check  คือ  เครื่องมือที่  Visual Basic ใช้ในการตรวจสอบโค้ดที่เราได้เขียนไปในแต่ละคำสั่งว่าถูกต้องตามหลักภาษาของ Visual Basic หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง Visual Basic จะฟ้องออกมาทันทีหลังจากคำสั่งนั้นถูกเขียนเสร็จ (ซึ่งจะไม่รอไปจนถึงการคอมไพล์หรือการรัน เพรานั่นอาจจะสายเกินไป)
ความผิดพลาดที่พบโดย Auto Syntax Check

<<Back    Next>>

   
Copyright ©2007  All rights reserved