3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 


Require Declaration  คือ  การบังคับให้ต้องมีการประกาศชื่อตัวแปรทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้งานตัวแปรซึ่งจากที่เรียนรู้ไป เราจะใช้งานคำสั่ง Option ตามด้วย Explicit


           ความผิดพลาดที่พบโดย Require Variable Declaration
ถ้าเราจะบังคับเป็นการถาวรให้มีการประกาศค่าตัวแปรตลอดไป เราสามารถกระทำได้โดยคลิกเมนู  Tool > Options แล้วกำหนดในไดอะล็อก Options ดังนี้การบังคับให้ต้องประกาศตัวแปรเสมอ


<<Back    Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved