3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Auto List Member เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้น โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าแต่ละออบเจ็กต์ที่มีการใช้งาน หรือชนิดข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเองนั้นมีสมาชิก (Member) คือ พร็อพเพอร์ตี้หรือ เมธอดอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ โดยจะแสดงในลักษณะของรายการผุดขึ้นมาใน Code Windowตัวอย่างการใช้งาน Auto List Member กับ User-define Type


<<Back    Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved