3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

         Auto Quick Info เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้น โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าแต่ละคำสั่งที่ขียนนั้นมีรูปแบบอะไร ต้องการข้อมูลหรือการ์กิวเมนต์อะไรในคำสั่งนั้น ๆ แล้วจึงแสดงให้ผู้ใช้เห็นในขณะกำลังพิมพ์คำสั่งนั้นเลยทีเดียวตัวอย่างการใช้งาน Auto Quick Info

<<Back

 

Copyright ©2007  All rights reserved