3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

           Set Breakpoint : เป็นการกำหนดจุดที่ต้องการให้แอพพลิเคชันหยุดการทำงานเพื่อเริ่มการตรวจสอบข้อมูลบางอย่าง ซึ่งจุดที่รเหยุดการทำงานจะเรียกว่า “เบรกพอยน์” (Break Point)
          เรากำหนดเบรกพอยน์โดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ใน Code Window มายังบรรทัดที่เก็บคำสั่งนั้นแล้วกดปุ่ม <F9> หรือใช้การคลิกแถบสีเทาซ้ายมือในบรรทัดที่เก็บคำสั่งนั้นไว้ ซึ่งจะปรากฏแถบสีแดงทาบทับโค้ดบรรทัดนั้นไว้ และที่แถบสีเทาด้านข้างจะมีวงกลมสีแดงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น
          ส่วนการยกเลิกเบรกพอยน์นั้นทำได้ด้วยการมาที่ตำแหน่งเบรกพอยน์ แล้วกดปุ่ม <F9> หรือคลิกที่วงกลมสีแดงบนแถบสีเทาซ้ายมือของ Code Window ก็จะเป็นการยกเลิกเบรกพอยน์ ณ คำสั่งในบรรทัดนั้น (หรือใช้การสลับไปมาด้วยการคลิกเมนู Debug > Toggle Breadpoint ก็ได้)เลือกตำแหน่งที่ต้องการกำหนดเบรกพอยน์
ตั้งค่าการกำหนด/ยกเลิกเบรกพอยน์จากเมนู Debug

การกำหนดเบรกพอยน์ และการยกเลิกเบรกพอยน์
          เรามักจะกำหนดเบรกพอยน์ไว้ในจุดที่น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อแอพพลิเคชันรันมาถึงเบรกพอยน์จะหยุดการทำงาน เราก็สามารถจะตรวจสอบสภาวะของแอพพลิเคชัน (เช่น ตรวจสอบตัวแปร ต่าง ๆ) หรือรันที่ละคำสั่งเพื่อหาจุดผิดพลาดที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงเบรกพอยน์ต่อไปตัวอย่างการทำงานของ Set BreakPointหยุดเพื่อตรวจสอบสภาวะของแอพพลิชัน

          หยุดการทำงานที่เบรกพอยน์เพื่อตรวจสอบสภาวะของแอพพลิเคชันจะสังเกตว่าคำสั่งปัจจุบันที่ทำงานอยู่จะมีแถบสีเหลืองทาบทับไปบนโค้ดบรรทัดนั้น ๆ และจะมีลูกศรสีเหลืองชี้ที่แถบสีเทาด้านซ้ายของ Code Window ปรากฏอยู่

 

<<Back    Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved