3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Step Into  เป็นการสั่งงานให้แอพพลิเคชันทำงานทีละคำสั่ง เพื่อให้เราตรวจสอบผลการทานทีละคำสั่ง ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มรันแอพพลิเคชัน โดยการกดปุ่ม <F8> หรือหลังการรันแอพพลิเคชัน ณ ตำแหน่งเบรกพอยนก็ได้

ตัวอย่างการรันแบบ Step Into


เมื่อรันทีละคำสั่งเราก็สามารถจะตรวจสอบสภาวะอขงแอพพลิเคชัน เช่น  ตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ หรือดูผลการทำงานว่าคำสั่งใดจะเป็นจุดเริ่มต้นใหการทำงานผิดพลาดตัวอย่างการรันแบบ Step Into และตรวจสอบตัวแปร


<<Back     Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved