3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

         Step Over  เป็นคำสั่งที่รันโดยมองว่าโปรแกรมย่อย (ซับรูทันทีหรือฟังก์ชัน) หนึ่ง ๆ เป็นคำสั่ง ๆ เดียว โดยไม่สนใจว่าข้างในจะมีการทำงานกี่คำสั่งและเป็นอย่างไร เราเรียกใช้ Step Over โดยการกดปุ่ม <Shift + F8>

ตัวอย่างการรันแบบ Step Over


<<Back      Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved