3 | | | บทเรียนที่ 5 | | | 4
 
หน้าหลัก
ทำความรู้จักกับ Visual Basic และรู้จักกับการแก้ปัญหาภายใน Visual Basic
การใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม
การควบคุมทิศทาง, โครงสร้างและไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรม
ทดลองเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรแกรมตามตัวอย่าง
การแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการเขียนโปรแกรม
 
 
 
 
 
 

 

          Step Out เป็นคำสั่งที่รันโดยคิดว่าคำสั่งที่ยังเหลือในโปรแกรมย่อยที่เรากำลังรันอยู่นั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งเดียว โดยเราเรียกใช้ Step Out โดยการกดปุ่ม <Ctrl + Shift + F8>รูปแบบการรันแบบ Step Outผลจากการรันโค้ด

          การรันแบบ Step Out จะเกิดเมื่อเราสงสัยการทำงานในบางคำสั่งของโปรแกรมย่อย โดยเราจะรันแบบ Step Into เข้าไปยังคำสั่งที่สงสัยพร้อม ๆ กับการตรวจสอบสภาวะของแอพพลิเคชัน เมื่อรันคำสั่งผ่านจุดที่สงสัยไปแล้ว เราจึงรันแบบ Step Out เพื่อข้ามส่วนที่เหลือไปอย่างรวดเร็ว

<<Back     Next>>

 

Copyright ©2007  All rights reserved